Duurzaam   /   PEOPLE   /   Digitalisering als hefboom!

Digitalisering als hefboom!
Bij Mirto staan we niet alleen in voor een veilige, efficiënte en inclusieve werkplek. We staan ook voor innovatie en vooruitgang. Dit doen we niet alleen op bedrijfsniveau, maar ook individueel op maat van onze Mirtolisten. En dat gaat ver! We zetten in op persoonlijke ontwikkeling op de werkvloer, maar organiseren net zo goed opportuniteiten om onze medewerkers ook buiten Mirto weerbaarder te maken.

Dat we bij Mirto strijders zijn voor de goede zaak, is ondertussen geen geheim meer. We houden ervan een werkomgeving te creëren waarin iedereen zich thuisvoelt en waar iedereen de kans en ondersteuning krijgt om te groeien en doelen of voornemens te bereiken.

Levenslang én levensbreed leren

We geloven zeer sterk in ‘levenslang leren’. Ongeacht de kennis, vaardigheden, competenties en ervaring die je reeds bezit zijn er immers altijd mogelijkheden om jezelf verder te ontplooien en om nieuwe inzichten en vaardigheden te ontdekken. Daarom zetten we bij Mirto in op een grote variëteit aan ontwikkelingsopportuniteiten. Dat gaat over training-on-the-job, teammomenten, externe opleidingen, lesdagen, enz.

We gaan hierbij ook uit van het standpunt dat leren niet beperkt mag worden tot de economische sfeer, maar dat ook persoonlijke ontplooing en maatschappelijke participatie belangrijke doelstellingen zijn. Niet alleen levenslang leren dus, maar ook levensbreed leren! En dat op een manier die is aangepast aan maatschappelijke trends en nieuwe technologieën. Daarom organiseren we sinds 2023 – in samenwerking met Ligo, centra voor basiseducatie – opleidingen ‘Digitalisering’ voor onze Mirtolisten.

Zelfredzaamheid in digitale tijden

De digitale revolutie biedt heel veel kansen, maar niet voor zij die er geen (veilig) gebruik van kunnen maken. Om in te zetten op de digitale inclusie van onze Mirtolisten sloegen we de handen in elkaar met Ligo en bouwden we een meerjarenplan uit dat toelaat aan onze Mirtolisten om op hun tempo en aangepast aan hun persoonlijke noden zichzelf te versterken in hun digitale zelfredzaamheid.

Bij aanvang van het project eind 2022 werd door Ligo een intakegesprek georganiseerd om te polsen naar de digitale vaardigheden van onze Mirtolisten. Met deze input konden zij het leeraanbod afstemmen op maat van onze Mirtolisten, zowel op vlak van thema’s als op vlak van niveau van de cursist. Op die manier werd een digitaal leerplan voor de volgende jaren ontwikkeld.

MARLEEN VERCAUTEREN

MARLEEN VERCAUTEREN

Handige Pak Lab Mirtolist

In veel bedrijven is de werking digitaal. Daarom wil ik graag mee zijn!

Ondertussen hebben reeds 75 Mirtolisten een eerste interne opleiding gevolgd. Wat zij ondertussen hebben bijgeleerd? Marleen Vercauteren, één van onze eerste cursisten vertelt het met plezier: “De dag van vandaag werken meer en meer bedrijven en organisaties digitaal. Wil je niet achterblijven, maar meezijn, dan moet je jezelf bijscholen. Ik leerde al heel veel, zoals online werkdocumenten raadplegen, aanvragen indienen bij de overheid en financiële zaken regelen.”

Digitale vaardigheden die ze niet alleen bij Mirto kan gebruiken, maar ook in haar privé leven. “Tijdens de meest recente opleiding leerde ik bijvoorbeeld mails sturen via mijn smartphone. Dat kon ik daarvoor nog niet en dat is iets dat ik nu ook in mijn vrije tijd kan gebruiken.” De cursisten krijgen bij iedere nieuwe app en het gebruik ervan tijdens de opleidig, enkele do’s en don’ts mee. Zaken die hen helpen om wat ze geleerd hebben ook op een veilige manier te gebruiken.  

Samenwerking met Ligo, centra voor basiseducatie

Dat Mirto koos voor een samenwerking met Ligo is niet toevallig. “We vinden het belangrijk om samen te werken met experten. Niet alleen op vlak van kennis en kunde in de materie, maar ook met ervaring in het organiseren van opleidingen voor onze maatwerkers”, vertelt Ellen, medewerkster personeelsdienst bij Mirto. Om medewerkers te enthousiasmeren nieuwe dingen te leren moet je er in de eerste plaats voor zorgen dat ze zich comfortabel voelen, dat doe je door je opleiding en je aanpak aan te passen aan je publiek. Of Ligo daarin slaagt? Marleen reageert alvast bevestigend: “De lesgever vind ik heel leuk. Ik had al eens een cursus gevolgd rond werken op de computer en hij herkende mij direct. Het is ook leuk dat we tien lessen lang dezelfde leraar hadden.”

Zelf aan de slag met digitalisering?

  • Werk rond concrete vragen.

Op die manier maak je duidelijk wat de voordelen zijn van het gebruik van de digitale tools. Vb. Frequente busgebruikers leren werken met de app van De Lijn, medewerkers leren hoe ze digitaal verlof aanvragen ipv op papier.

  • Pas je opleiding aan aan je publiek.

Iemand die al jaren een smartphone gebruikt heeft waarschijnlijk meer baat bij een opleiding over veilig gebruik dan iemand die nog nooit een smartphone heeft gehad. Werk daarvoor eventueel zoals Mirto samen met experten als Ligo.

  • Verlaag de drempels.

Begin klein en laat op die manier het vertrouwen van je cursisten groeien. Vb. leren hoe je een foto nemen, hoe je een spelletjes app dowload en gebruikt, op welke manier je de weg opzoekt. Zorg daar ook weer voor een startniveau aangepast aan je cursisten

  • Hou de vooruitgang vast.

Hebben je medewerkers de smaak te pakken? Biedt dan enerzijds aan om zich verder te verdiepen in de materie en waar mogelijk, biedt hen aan om hun digitale vaardigheden in te zetten op de werkvloer. Zo pluk ook jij als werkgever de vruchten van je inspanning.


Wat doen we nog meer Rond duurzaamheid

Kristof werkt al 12 jaar bij Mirto, ons maatwerkbedrijf en sociale onderneming in Gent en Eeklo. Hij kwam bij ons terecht via een stage en bleef er plakken als maatwerker. Waarom hij het hier zo naar zijn zin heeft? Dat wilden we heel graag van hem zelf horen…

De bloemetjes en de bijtjes in mei hun gang laten gaan is een fijn idee. Maar dit wonder van de natuur heeft ook een aantal keerzijdes voor je groenonderhoud… Daarom stellen we ons bij Mirto in alle eerlijkheid de vraag: maaien we mei wel of niet?

Hoewel er nog geen folieverbod geldt in Vlaanderen – in Wallonië is reeds een folieverbod-met-overgangsperiode van kracht – is het een verstandige beslissing om toch al over te schakelen op een andere manier van verpakken.

MEER LADEN

SAMEN MET MIRTO DE HOKJES DOORBREKEN?

We spelen alles met plezier voor je klaar!

Contacteer ons

mirto logo white

Industriepark-Drongen 21, 9031 Gent
Onthaal: +32 9 371 57 16 / info@mirto.be

Mirto vzw | BE 0407.656.257 | rpr Gent afd. Gent