Duurzaam   /   PARTNER   /   Human Assisted Artificial Intelligence (H.A.A.I.)

Human Assisted Artificial Intelligence (H.A.A.I.)
ARTIFICIAL INTELLIGENCE EN SOCIALE ECONOMIE: YIN EN YANG OF TOCH EEN MISMATCH? MIRTO VZW ONDERZOCHT HET SAMEN MET LICHTWERK…

Met de steun van Provincie Oost-Vlaanderen startten Mirto en Lichtwerk het zogenaamde Human Assisted Artificial Intelligence Project ofte H.A.A.I.-project op. Met dit initiatief hopen we binnen de sociale economie een nieuwe innovatieve dienstverlening te kunnen creëren. Bedoeling is daarbij om maatwerkers digitale AI-gerelateerde taken te laten uitvoeren, zoals data-labeling of -annotatie, waarmee modellen voor artificiële intelligentie en machine learning getraind worden. Met deze nieuwe activiteit wil Mirto zich als maatwerkbedrijf stevig inbedden in het snelgroeiende Vlaamse AI-ecosysteem. Inge Schroijen, hoofdorchestrator bij Mirto, en Lieven Bossuyt, cöordinator van Lichtwerk, geven toelichting.

Onze belangrijkste doelstelling is nuttige en lonende jobs creëren voor onze maatwerkers. Het zou een dwaling zijn om te geloven dat we daar met de activiteiten van gisteren en vandaag ook in de toekomst zouden in slagen.

– Inge Schroijen, Hoofdorchestrator bij Mirto vzw

Hoe het project tot stand kwam

Het H.A.A.I.-project ontstond niet uit het niets. Lieven Bossuyt legt uit: “Ons nieuwe project bouwt verder op de learnings en inzichten van het innovatieproject AIMWB, een project gecoördineerd door coöperatie Lichtwerk en mee gefinancierd door het departement WSE. AIMWB was een project waaraan diverse maatwerkbedrijven meewerkten, waaronder Mirto, waarbij we onderzochten of en hoe maatwerkers digitale AI-gerelateerde taken konden uitvoeren. Daarvoor lieten we hen tienduizenden opdrachten uitvoeren, onder meer voor de Gentse afdeling van digitale kaartenmaker TomTom.”

De resultaten van dit onderzoek waren volgens Lieven Bossuyt erg positief:

  • De kwaliteit van de digitale taken, uitgevoerd door maatwerkers, was minstens even goed dan wanneer ze werden uitgevoerd door de offshore referentiegroep.
  • Maatwerkers werkten de digitale taken 1,5 tot 2 keer sneller af dan de offshore referentiegroep.
  • 93% van de maatwerkers gaf aan dat dit soort digitale taken leuk tot heel leuk waren om uit te voeren.
  • 89% van de maatwerkers gaf aan dat dit soort taken een meerwaarde betekende voor hun job.

Waar competenties en noden elkaar vinden

Het project van Lichtwerk toonde aan dat een AI-ondersteunde werkmethode erg nuttig en betekenisvol kan zijn voor een maatwerkbedrijf als Mirto. Dat beaamt ook Inge Schroijen: “De eerste 2 resultaten waren voor ons belangrijk om te weten of wij een concurrentiële rol kunnen opnemen in de markt. Maar minstens even relevant waren de 2 volgende conclusies. Wij willen namelijk als maatwerkbedrijf ook in de toekomst de mogelijkheid hebben om tewerkstelling aan te bieden aan personen die nood hebben aan zittend werk, aan repetitief werk, aan werk dat veeleer van administratieve aard is i.p.v. dan direct gelinkt aan een productieomgeving. Het zijn namelijk vooral die personen die uit de boot dreigen te vallen bij traditionele activiteiten, uitgevoerd in maatwerkbedrijven. Het feit dat een grote meerderheid van hen de H.A.A.I.- activiteiten positief beoordeelt, is dan ook een belangrijke drijfveer.”

De positieve impact van het hele project op het welzijn van de maatwerkers is erg bemoedigend. “We stelden vast dat een grote groep medewerkers zichzelf in deze werkmethode verder wilde ontplooien”, aldus Lieven Bossuyt. “Zij waren vragende partij om nieuwe skills te leren. In de uitvoering van taken binnen ons project ervaarden ze namelijk zelf een grote progressie, het werk gaf hen zelfvertrouwen. Een groot deel van de betrokken maatwerkers hoopte bovendien dat dit soort taken in de toekomst deel zou kunnen uitmaken van hun job. Conclusie? Wij hebben alvast redenen genoeg om met Mirto een volgende stap te zetten en om hen bij de uitbouw van deze nieuwe dienstenactiviteit te ondersteunen.”

Mirto toont hiermee aan dat zij bereid zijn om in te zetten op levenslang leren

– Lieven Bossuyt, coördinator Lichtwerk

Naar de opstart van H.A.A.I.

Een belangrijke fase in de opstart van het project is ook het informeren van alle belanghebbenden en van potentiële klanten over het algemene doel van Mirto’s ambities, als een van de voortrekkers van de sociale economie. Een duurzaam en kwalitatief alternatief kunnen bieden voor digitale taken die nu maar al te vaak offshore gebeuren, is dan ook een erg positief perspectief.

Om daarin te slagen, is er een breed draagvlak nodig. “We zoeken op dit moment niet enkel naar potentiële klanten, maar ook naar andere stakeholders die samen met ons deze dienstverlening naar een hoger niveau kunnen tillen”,  aldus Inge Schroijen. “Want het algemene maatschappelijke kader blijft van groot belang. We willen de H.A.A.I.- dienstverlening opzetten op een duurzame manier. Dat wil ook zeggen dat we niet mogen vervallen in een dystopisch verhaal, met robots die de arbeidsmarkt overheersen. Met andere woorden: we moeten ons bewust blijven van de vraagstukken over ethiek en ecologie in het hele AI-ecosysteem”.

het netwerkevent

Wie graag meer wou te weten komen over het H.A.A.I.-project, kon terecht op de H.A.A.I. projectvoorstelling met als thema ‘AI, een duurzame en lokale verankering in Vlaanderen’.

De genodigden kwamen te weten hoe het H.A.A.I.-project werd opgezet, wat de opportuniteiten zijn én de resultaten. Bovendien gingen diverse sprekers, onder wie Sabine Demey (directeur Flanders Artificial Intelligence Research Program bij Imec), met elkaar in gesprek over de opportuniteiten en bedreigingen van AI op de lokale arbeidsmarkt.

 

 


Wat doen we nog meer Rond duurzaamheid

Kristof werkt al 12 jaar bij Mirto, ons maatwerkbedrijf en sociale onderneming in Gent en Eeklo. Hij kwam bij ons terecht via een stage en bleef er plakken als maatwerker. Waarom hij het hier zo naar zijn zin heeft? Dat wilden we heel graag van hem zelf horen…

De bloemetjes en de bijtjes in mei hun gang laten gaan is een fijn idee. Maar dit wonder van de natuur heeft ook een aantal keerzijdes voor je groenonderhoud… Daarom stellen we ons bij Mirto in alle eerlijkheid de vraag: maaien we mei wel of niet?

Hoewel er nog geen folieverbod geldt in Vlaanderen – in Wallonië is reeds een folieverbod-met-overgangsperiode van kracht – is het een verstandige beslissing om toch al over te schakelen op een andere manier van verpakken.

MEER LADEN

SAMEN MET MIRTO DE HOKJES DOORBREKEN?

We spelen alles met plezier voor je klaar!

Contacteer ons

mirto logo white

Industriepark-Drongen 21, 9031 Gent
Onthaal: +32 9 371 57 16 / info@mirto.be

Mirto vzw | BE 0407.656.257 | rpr Gent afd. Gent